Jóga

image0 2

„Jóga je vědomé a hlavně rozumné a užitečné zacházení se svojí životní energií.”

A tím se řídí i průběh této lekce s Katkou.

Naladíme se na to, co potřebujeme v různých fázích roku, ale hlavně na to jaká se sejde skupina.

Někdy budeme dynamičtější, jindy klidnější a každý dostane prostor na to, aby lekci přizpůsobil především sám sobě. Tomu, aby se jeho tělu i mysli dostalo toho, co zrovna v daný okamžik skutečně potřebuje. 

Jóga je tu pro vás, abyste získali sílu a pružnost pro výzvy, které život přirozeně přináší.

Je tu pro vás, abyste si mohli uvědomit klid, který v sobě každý přirozeně nosíme.