Aštánga jóga do hloubky s Ty Landrumem/ Ashtanga yoga into to depth with Ty Landrum

31.5. - 2.6. 2024 v Praze/in Prague

Víkendový workshop s učitelem jež oplývá moudrostí, laskavostí i humorem a kde půjdeme daleko za pozice těla/

Weekend workshop with an amazing teacher, that will go far beyond yoga postures

~ for english scroll down ~

 
 
V SOULADU S DECHEM
 
Aštánga Vinyása pečuje se dvěma protichůdnými dechovými vzorci. Tyto vzorce se nezývají prána a apána, nebo klesající a stoupající dech a nastavení těla v pozicích může být chápáno jako neustále znovunacházení rovnováhy mezi nimi. Na tomto workshopu budeme prozkoumávat pohyb těchto vzorců tak, jak je můžeme procítit v našich tělech. Naučíme se si uvědomovat jejich jedinečné působení a budeme se na něj nalaďovat v klíčových pozicích aštánga jógy (což jsou pozice, které se samozřejmě praktikují i v jiných stylech jógy). Skrze toto zkoumání si pak můžeme znovu uvědomit, jak dech funguje jako osa, jež nám přináší nečekanou hloubku pozic a díky takto zaměřené praxi pocítíme energii pro život. 
 
 
Rozvrh:
 
Pátek:
 
16:30 – 18:30 Pozdravy slunci pod lupou
 
Sobota:
 
7:30 – 10:00 Aštánga jóga Mysore styl
10:15 – 12:30 Stojné pozice v detailu
12:30 – 14:30 Zkruty a předklony
 
 
Neděle
 
7:30 – 10:00 Aštánga jóga Mysore styl
10:15 – 12:00 Záklony
12:30 – 14:30 Mula bandha – praxe a filosofie
 
Místo: Tajji akademie, Polská 2400/1A, Praha 2 (v budově Sokola Riegrovy sady)
 
Ceny:
Celý workshop: 7500 Kč
Jeden Mysore: 800 Kč
Jeden den workshopů (bez Mysore): 2650 Kč
Jeden den: 3500 Kč
Jen pátek: 1400 Kč
 
 
ALIGNING WITH BREATH 

 

Ashtanga Vinyasa works with two opposing patterns of breath. These patterns are called prana and apana, or the ascending and descending breaths, and alignment can be thought of as the continual rediscovery of balance between the two.  In this workshop, we explore the movements of these patterns as they present in our bodies. We learn to recognize their unique physiological signatures, and we practice integrating them in the key postures of the Ashtanga Vinyasa system.  Through these explorations, we rediscover the breath as an axis of alignment, one that brings unusual depth and vibrancy to the postures themselves.

 

 

Friday 

4:30 – 6:30 pm – Alignment Lab 1: Surya Namaskar

 

Saturday

7:30am – 10:00 am – Mysore

10:15am – 12:00pm – Alignment Lab 2: Standing Postures

12:30pm – 2:30pm – Alignment Lab 3: Twists and Folds

 

Sunday

7:30am – 10:00am – Mysore 

10:15am – 12:00pm – Alignment Lab 4: Backbends

12:30pm – 2:30pm – Mula Bandha: Practice and Philosophy

Registration: info@studiosedmenebe.cz

Place: Tajji akademie, Polská 2400/1A, Praha 2 (in building of Sokol Riegrovy sady)

 

 

DESCRIPTIONS

 

Surya Namaskar

The backbone of the Ashtanga system is Surya Namaskar, the Salutation to the Sun.  The Sun is not only the celestial body that gives us warmth and daylight, but the solar center of the subtle body, where our vital forces converge.  In Surya Namaskar, we are propitiating to these forces, inviting them to rise up through the central axis of the body, burning away our delusions and giving us insight.  This session explores the mechanics of Surya Namaskar and introduces the basic movement vocabulary that we use throughout the workshop.

 

 

Standing Postures

Standing postures have a secret life, a secret inwardness, a secret drama that is easy to miss.  They can seem simple and accessible when we first learn them, but as we feel into them with closer attention, they start to reveal an unfathomable depth.  Each standing posture is a unique stage for the dynamic interplay of prana and apana, and when we learn to direct those subtle forces into one another, their drama begins to unfold.  In this session, we learn to balance prana and apana within the standing postures of the Ashtanga Vinyasa system.

 

 

Backbending

The practice of backbending is about making ourselvesvulnerable, and finding the internal support to handle that vulnerability with steadiness and grace.  When we backbend with internal support, we create opportunities for deep psychical release.  In this session, we learn to work intelligently with the breath, the psoas and the diaphragm, to create a long and supple spine that can reach gracefully into these difficult and exhilarating forms.

 

 

Folding and Twisting

In this session, we explore the mechanics of forward folding and twisting, and the mental impact of different ways of holding ourselves within these forms.  Through our exploration, we learn to use forward folding not only to stretch the back of the body, but to stretch the back of the mind, and to ground ourselves more fully in the present moment.

 

 

Mysore

This is a traditional Mysore-style asana practice.  Practitioners will be supported but self-directed.  To participate harmoniously, you must have an asana sequence that you can practice on your own, without external direction.  Ashtanga Vinyasa will be the predominating style, but other intelligent, breath-based vinyasa krama sequences are welcome. 

 

 

Mula Bandha

Some say that mula bandha is the toning of the pelvic floor.  Other say that mula bandha is the experience of non-duality.  What do these disparate things have in common?  This workshop aims to clarify.  Observing the subtle breath within our bodies, we discover a thread of sensation that reaches from the pelvic floor to the soft palate, a thread that connects us to the source of our vitality.  By awakening our love and admiration for where that thread leads, we can invite some of the finer experiences of mula bandha to arise.

Pricing
Mysore Class = 35€
Daylong workshop, no mysore = 120€
Day rate (asana & workshops)  = 150€
Entire workshop = 300€

Objednávka